Số lượng thực sự của Dự án Laimian City Là bao nhiêu căn?

Laimian | Có nhiều khách hàng hay hỏi, một khu dự án lớn như thế, vậy Số lượng thực sự của Dự án Là bao nhiêu căn?

Số lượng căn hộ 13,092 Căn hộ chung cư cao cấp, trong đó
Tháp 301: 608 căn.
Tháp 302: 570 căn – Tháp 303: 469 căn
Tháp 304: 476 căn Diện tích sử dụng căn hộ
1PN: 49m2 2PN: 74m 3PN: 99-124m 4PN: 135m?