Trạm xử lý nước thải của căn hộ Laimian City được đặt ở đâu?

Laimian | Toàn bộ nước thải của khu CT3 được gom vào 03 bể phốt và đưa vào trạm xử lý. Nước thải qua bể phốt, qua trạm xử lý nước thi cục bộ sở đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải rồi mới ra hệ thống cống thoát nước chung. Trạm xử lý nước thải sẽ được đặt ở Tầng hầm 3.

Trạm xử lý nước thải của căn hộ Laimian City được đặt ở đâu?
Trạm xử lý nước thải của căn hộ Laimian City được đặt ở đâu?

Hòa Laimian luôn bám sát dự án cũng như tình hình kinh oanh căn hộ và sẻ cố nhiều cập nhật thông tin thêm rất mong quý khách theo dõi và góp ý giúp Hòa: hoalaimian@gmail.com