Tòa nhà dự án căn hộ Laimian Cityđược thiết kế chống động đất

Laimian | Các tòa cao ốc của Laimian được thiết kế và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 9386: 2012 về thiết kế công thiết kế có chống | trình nhà cao tầng chịu động đất động đất không?

Tòa nhà dự án căn hộ Laimian Cityđược thiết kế chống động đất