Thang máy căn hộ Laimian City tại tầng sẻ sử dụng đều hòa thông gió tự nhiên

Laimian | Sảnh thang máy : Sảnh thang máy tại các tầng sẽ sử dụng hệ thống thông gió
Có bố trí cửa sổ lấy ánh sáng và gió tự nhiên. dụng hệ thống điều hòa không khí hay thông gió tự nhiên?

Thang máy căn hộ Laimian City tại tầng sẻ sử dụng đều hòa thông gió tự nhiên

Laimian - Thang máy căn hộ Laimian City tại tầng sẻ sử dụng đều hòa thông gió tự nhiên
Thang máy căn hộ Laimian City tại tầng sẻ sử dụng đều hòa thông gió tự nhiên (Ảnh minh họa)

Tiện ích trong các khu vực của Laimian City Quận 2

Tại khu đô thị Laimian tương lai nhu cầu đi lại tại khu vực thang máy là nơi lưu thông đi lại tương đối nhiều của mọi người.