Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở căn hộ Laimian City hoạt động như thế nào?

Laimian | Có hệ thống PCCC trong mỗi căn hộ cũng như tòa nhà hay không và bố trí như thế nào? Khi có sự cố cháy, thoát hiểm như thế nào? Hệ thống chữa cháy hoạt động ra sao?

Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở căn hộ Laimian City hoạt động như thế nào?

Khu điều khiển trung tâm xử lý an toàn và cháy nổ sẽ đặt ở tầng hầm, Ngoài ra, tại mỗi căn hộ, đầu báo cháy đặt ở tất cả phòng trong căn hộ. | Đầu phun nước đặt ở phòng khách và bếp trong căn hộ.

Thiết bị cảm biến khói và nhiệt độ được đặt ở từng căn hộ và các khu vực công cộng được kết nối với hệ thống quản lý của tòa nhà => Quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy căn hộ chung cư