Đường nội khu dự án Laimian City rộng bao nhiêu mét

Laimian City – Chủ đầu tư dự tính mở bán Giai đoạn 1 – Cụm CT3 (gồm 4 tòa 301, 302, 303, 304)

Lộ giới đường Lương Định Của: 30m (4,5m+21m+4,5m)
Lộ giới đường Trần Lựu: 31m (8m+15m+8m)
Lộ giới đường số A2: 16m (3m+10m+3m)
Lộ giới đường số 37: 22m (4m+12m+2m+4m)

Đường nội khu dự án Laimian City rộng bao nhiêu mét