Đơn vị nào tư vấn giám sát dự án Laimian City Quận 2

Laimian: …..

Đơn vị nào tư vấn giám sát dự án Laimian City Quận 2

Đơn vị giám sát: công ty Apave là công ty hàng đầu của Cộng hòa Pháp chuyên về lĩnh vực giám định kỹ thuật, tư vấn quản lý, đào tạo và kiểm soát rủi ro. Vì vậy dự án đảm bảo tuyệt đối cho sự an toàn cho cư dân sinh sống tại nơi đây.