Căn hộ Laimian City chi phí điện nước được tính như thế nào?

Laimian |  Chi phí điện – nước sẽ tính theo quy định của nhà nước và Công ty cung cấp nước cho dự án

Căn hộ Laimian City chi phí điện nước được tính như thế nào?
Căn hộ Laimian City chi phí điện nước được tính như thế nào?